Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính

03/12/2019 14:40 Số lượt xem: 199

Tính đến ngày 31-10-2019, Trung tâm Hành chính công huyện Tiên Du tiếp nhận và giải quyết 56.273/56.493 hồ sơ TTHC. Trong đó, số hồ sơ trả sớm và đúng hạn chiếm 99,56%. So với cùng kỳ năm 2018, số hồ sơ TTHC tiếp nhận tăng 144,27% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng số thu phí, lệ phí, thuế tăng 522,64% so với cùng kỳ.

Cán bộ quầy Phòng tư pháp hướng dẫn công dân thực hiện TTHC tại Trung tâm

Có được kết quả đó, ghi nhận sự nỗ lực vào cuộc quyết liệt, hiệu quả của tập thể cán bộ Trung tâm HCC huyện Tiên Du, cũng như sự quan tâm, tạo điều kiện của Huyện ủy, UBND huyện và quan tâm, hướng dẫn của Trung tâm HCC cấp tỉnh. Trung tâm Hành chính công huyện Tiên Du đã khẳng định được tính chuyên nghiệp, tăng sự minh bạch, tiết kiệm thời gian cho tổ chức, cá nhân khi giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), tạo được hình ảnh, ấn tượng tốt, gần gũi, thân thiện khi cá nhân, tổ chức đến thực hiện TTHC tại Trung tâm

Bà Nguyễn Thị Sang, Giám đốc Trung tâm Hành chính công huyện cho biết: Thời gian vừa qua việc rà soát, cập nhật, niêm yết danh mục, quy trình giải quyết TTHC, Trung tâm HCC huyện Tiên Du đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện việc cập nhật, rà soát TTHC trên cơ sở 226 thủ tục hành chính cấp huyện đã được xây dựng quy trình nội bộ do UBND tỉnh chuẩn hóa ban hành đảm bảo rõ trách nhiệm, rõ người, rõ việc, rõ thời gian; kiến nghị, bổ sung TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện áp dụng tại Trung tâm; rà soát danh mục TTHC, quy trình giải quyết, các mẫu biểu kèm theo thủ tục đã được công khai trên website về cơ sở dữ liệu thủ thục hành chính của toàn quốc. Kết quả, cấp huyện có 48 lĩnh vực, 265 TTHC được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm. Trong đó, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 chiếm gần 11%; Ngoài ra, Trung tâm đã thực hiện 4 tại chỗ tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả đối với 124/265 thủ tục hành chính, chiếm tỷ lệ 46,79%; có 194/265 thủ tục hành chính có phát sinh hồ sơ, chiếm tỷ lệ 73,21%; 71/265 thủ tục hành chính không có phát sinh hồ sơ, chiếm tỷ lệ 26,79%.

Trung tâm HCC huyện thực hiện hiệu quả việc phối hợp thông qua ký kết Quy chế với các cơ quan, đơn vị liên quan trong giải quyết TTHC; thực hiện việc nhắc nhở, đôn đốc các đơn vị bằng văn bản vào cuối giờ làm việc buổi chiều hàng ngày đối với các hồ sơ sắp đến hạn trả kết quả, hồ sơ quá hạn giải quyết để tổng hợp báo cáo Thường trực UBND huyện, đảm bảo tính thống nhất theo Quy chế phối hợp. Trung tâm cũng duy trì nghiêm túc nội quy, quy định tại cơ quan Trung tâm, nhắc nhở cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm tiếp nhận khi hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định, trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ sẽ hướng dẫn công dân hoàn thiện hồ sơ đầy đủ, chính xác, đảm bảo không quá một lần.

Trung tâm HCC huyện tăng cường công tác tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm việc tại Trung tâm đáp ứng yêu cầu đề ra, nhất là cập nhật phần mềm mới trong triển khai vào nhiệm vụ giải quyết TTHC; xây dựng tiêu chí chấm điểm, đánh giá cán bộ làm việc tại Trung tâm; triển khai hệ thống hỗ trợ, trả lời trực tuyến các kiến nghị, vướng mắc của công dân trong giải quyết hồ sơ TTHC…

Về việc sắp xếp đội ngũ cán bộ làm việc tại Trung tâm đảm bảo theo quy định. Hiện Trung tâm có 6 cán bộ chuyên trách; 13 cán bộ của các cơ quan chuyên môn được cử đến làm việc tại Trung tâm…đội ngũ cán bộ đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết hồ sơ TTHC.

Có thể khẳng định là một đơn vị với chức năng, nhiệm vụ mới, song thời gian qua, bằng sự nỗ lực quyết tâm đem đến thuận lợi nhất, giảm tối đa phiền hà, chi phí cho công dân, Trung tâm HCC huyện Ttiên Du không ngừng đổi mới, có những đột phá, chỉ đạo quyết liệt trong thực hiện các bước, các khâu giải quyết TTHC cho công dân. Qua đó được cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá tốt.

Hcc