Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ “Chống dịch như chống giặc”

01/04/2020 15:40 Số lượt xem: 198

Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Ninh, ngay từ những ngày đầu, Trung tâm Hành chính công tỉnh luôn chủ động trong công tác phòng chống dịch.

Ngay sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán, lãnh đạo Trung tâm đã chủ động, chỉ đạo tuyên truyền đến cán bộ công chức, viên chức, người lao động về tình hình dịch bệnh; các khuyến cáo của Bộ Y tế và cơ quan chức năng. Hình thức tuyên truyền triển khai qua nhiều kênh như: đăng tải trên trang thông tin điện tử của Trung tâm; treo pano, áp phích tại sảnh cơ quan; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và công dân, doanh nghiệp đến giao dịch tại Trung tâm về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19;

Từ ngày 03/02, Trung tâm triển khai phát khẩu trang miễn phí cho công dân đến giao dịch tại đây. Tính đến ngày 31/3, Trung tâm đã phát được khoảng 11.000 chiếc. Ngoài ra, Trung tâm cũng trang bị nước rửa tay khô và cử cán bộ đo thân nhiệt đứng tại sảnh; chủ động phân luồng, tránh sự tập trung quá đông người vào giao dịch cùng một thời điểm.

Thực hiện đo thân nhiệt cho người dân khi đến giao dịch

Trước tình hình dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp, với tinh thần mỗi cán bộ là một chiến sỹ trên mặt trận phòng, chống dịch Covid-19, lãnh đạo Trung tâm yêu cầu tăng cường công tác dọn vệ sinh, lau rửa phòng, vị trí làm việc, khử khuẩn bằng dung dịch 70 độ (do Trung tâm cung cấp). Lau dọn bàn làm việc, không gian bằng hóa chất Cloramin B từ 1-2 lần/ngày. Đồng thời, Trung tâm cũng thực hiện phát găng tay, dung dịch khử khuẩn cho từng cán bộ, công chức các sở, ngành làm việc tại Trung tâm và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trực tiếp với công dân.

Phát huy tinh thần trách nhiệm đối với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, cán bộ Trung tâm đã học hỏi, tự làm ra mũ chống giọt bắn và đưa vào sử dụng. Việc làm này đã góp phần giảm kinh phí nhưng đem lại hiệu quả, tránh lây nhiễm bệnh trong giao dịch trực tiếp.

Mũ chống giọt bắn do cán bộ Trung tâm tự làm

Thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục bám sát sự chỉ đạo và định hướng của tỉnh và các cơ quan chức năng, chung tay góp phần đẩy lùi dịch bệnh.

 

MN