Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong thăm và làm việc với Trung tâm Hành chính công tỉnh

04/03/2020 15:53 Số lượt xem: 241

Sáng ngày 4/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong làm việc với Trung tâm Hành chính công tỉnh.

 

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong làm việc với Lãnh đạo Trung tâm

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Phúc, Giám đốc Trung tâm báo cáo kết quả  đạt được của Trung tâm trong năm qua: cụ thể về công tác cải cách thủ tục hành chính Trung tâm trình UBND tỉnh phê duyệt gần 1.700 thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015 trong đó gần 1.400 thủ tục cấp tỉnh, 226 thủ tục cấp huyện và 78 thủ tục cấp xã. Thành lập và đưa vào hoạt động hệ thống tổng đài từ tháng 6/2019, hàng tháng tiếp nhận và trả lời từ 450-500 lượt câu hỏi của tổ chức, công dân. Đồng thời đào tạo, hướng dẫn và chuyển giao công nghệ ứng dụng phần mềm dịch vụ công với 100% cán bộ các sở, ban, ngành tham gia thực hiện tiếp nhận, xử lý, giải quyết TTHC.

Bên cạnh kết quả đạt được trong quá trình hoạt động Trung tâm còn một số nhưng khó khăn vướng mắc về cơ chế, quyền hạn của Trung tâm trong việc giải quyết thủ tục hành chính. Việc phối hợp giải quyết thủ tục hành chính có tính liên thông chưa có sự thống nhất, thiếu đồng bộ giữa các cấp hành chính thuộc UBND tỉnh, các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh.

Sau khi nghe báo cáo đồng chí Nguyễn Văn Phong Phó chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận kết quả đạt được của Trung tâm; đề nghị tập thể lãnh đạo cùng các cán bộ công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm tiếp tục phát huy hơn nữa kết quả đạt được đồng thời khắc phục những khó khăn xứng đáng là cầu nối giữa chính quyền và nhân dân.

Thay mặt Ban giám đốc Trung tâm, đồng chí Nguyễn Văn Phúc bày tỏ mong muốn Lãnh đạo tỉnh trong thời gian tới tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để Trung tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được UBND tỉnh giao.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong kiểm tra công tác tiếp nhận hồ sơ

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đến khảo sát tại quầy hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của các sở, ngành; động viên cán bộ phát huy tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ, không ngừng học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn nhằm mang lại sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp.

PVD
Nguồn: TTHCCT