Khối thi đua Văn hóa - Xã hội ký giao ước thi đua năm 2018

29/01/2018 08:47 Số lượt xem: 123
Ngày 26-1, tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, khối thi đua Văn hóa Xã hội triển khai kế hoạch công tác và ký giao ước thi đua năm 2018. Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự.

Các Sở, ngành khối thi đua Văn hóa – xã hội hoàn thành ký giao ước thi đua năm 2018.

Năm 2018, Khối Văn hóa xã hội gồm 7 cơ quan, đơn vị: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y Tế, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Đài Phát thanh - truyền hình tỉnh và Trung tâm Hành chính công tỉnh do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội làm trưởng khối.

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tập trung thảo luận về nhiệm vụ công tác trọng tâm, đăng ký các chỉ tiêu thi đua và thống nhất nội dung trong công tác thi đua, khen thưởng. Năm 2018, khối thi  đua Văn hóa – xã hội có 3 đơn vị đăng ký chỉ tiêu đạt Cờ thi đua của Chính phủ; 5 đơn vị đăng ký đạt Cờ thi đua của UBND tỉnh và 2 đơn vị đăng ký đạt Bằng khen của UBND tỉnh.

Sau khi thống nhất, các Sở, ngành trong khối ký giao ước thi đua năm 2018 gồm một số nội dung chính: Tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế dân chủ cơ sở; đổi mới, cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động Văn hóa – xã hội, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;đẩy mạnh cải cách hành chính; phát động phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018…

Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận nỗ lực của Khối thi đua Văn hóa – xã hội trong thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm vừa qua; yêu cầu các Sở, ngành tiếp tục phát động các phong trào thi đua với nội dung phong phú, đi vào thực chất nhằm thực hiện có hiệu quả giao ước năm 2018. Trong đó, nhấn mạnh vai trò của người đứng đầu trong chỉ đạo triển khai phong trào thi đua ở từng đơn vị phải cụ thể, bám sát các Nghị quyết, cuộc vận động, chương trình, mục tiêu của Đảng, Nhà nước và của tỉnh; tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa các ngành trong khối; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, công chức, viên chức, người lao động trực tiếp sản xuất; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua; việc bình xét danh hiệu và hình thức khen thưởng theo đúng quy định, chống mọi biểu hiện hình thức, bệnh thành tích…

Nguồn: Báo Bắc Ninh