Khai trương Trung tâm Hành chính công huyện Yên Phong

09/11/2017 15:21 Số lượt xem: 548

Sáng ngày 9/11, UBND huyện Yên Phong tổ chức Lễ khai trương Trung tâm Hành chính công huyện Yên Phong. Dự Lễ khai trương có đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số Sở, ngành liên quan, huyện Yên Phong và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Về phía Trung tâm Hành chính công tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Phúc - Giám đốc Trung tâm

 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh và các đại biểu cắt băng khai trương Trung tâm Hành chính công huyện Yên Phong.

Trung tâm Hành chính công huyện Yên Phong được thành lập thí điểm theo Quyết định số 303/QĐ-UBND ngày 22/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh. Trung tâm hành chính công huyện là đầu mối tập trung để thực hiện việc tiếp nhận, hướng dẫn, giám sát, đôn đốc và trả kết quả việc giải quyết các thủ tục hành chính của tổ chức và cá nhân theo quy định; tham gia đề xuất các giải pháp hiện đại hóa nền hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng phần mềm điện tử nhằm tin học hóa tất cả các giao dịch hành chính trong giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến.

Trung tâm Hành chính công tỉnh hỗ trợ, tập huấn nghiệp vụ, hướng dẫn và sử dụng phần mềm ứng dụng tại Trung tâm hành chính công huyện; đồng thời tiến hành rà soát toàn bộ  thủ tục hành chính liên quan đến các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của 14 cơ quan, đơn vị. 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh trao đổi, trò chuyện với cán bộ tại Trung tâm.

Để Trung tâm đi vào hoạt động hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Yên Phong ngay từ những ngày đầu cần quan tâm sát sao hoạt động của Trung tâm, kịp thời khắc phục những hạn chế, bất cập. Bên cạnh đó, khẩn trương đưa tất cả các TTHC triển khai tại Trung tâm đảm bảo tính công khai, minh bạch, giảm tối đa thời gian và chi phí của người dân và doanh nghiệp.

Cùng với đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC, xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát hoạt động giải quyết công việc của Trung tâm, xây dựng quy chế phối hợp, xác minh rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể trong quá trình giải quyết TTHC.

 

TTHCC
Nguồn: TTHCC