Khai mạc Kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021

06/12/2017 15:56 Số lượt xem: 109
Sáng 6/12, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, HĐND tỉnh khoá XVIII tổ chức khai mạc Kỳ họp thứ Sáu nhằm thảo luận, đánh giá toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, đồng thời bàn thảo, quyết sách các nội dung quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội của tỉnh trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

Toàn cảnh Kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Các đồng chí: Nguyễn Hương Giang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Thu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hạnh Chung, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa Kỳ họp.

Dự Kỳ họp có các đồng chí: Trần Văn Túy, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy Ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác ĐBQH, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Đoàn ĐBQH tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và các huyện, thị xã, thành phố.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hương Giang nhấn mạnh: Năm 2017 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, là thời điểm nhìn lại những thành tựu, kết quả phấn đấu vượt bậc của cả hệ thống chính trị và nhân dân Bắc Ninh sau 20 tái lập tỉnh. Kỳ họp thứ Sáu là dịp để đại biểu HĐND thảo luận, đánh giá toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh năm 2017, đề ra phương hướng, giải pháp năm 2018, đồng thời bàn thảo, quyết sách một số nội dung quan trọng liên quan đến việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội của tỉnh. Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu tham dự Kỳ họp phát huy trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào nội dung Kỳ họp, để các Nghị quyết được thông qua đảm bảo chất lượng, đi vào cuộc sống đáp ứng niềm tin và sự mong đợi của cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Tại Kỳ họp, ngoài việc xem xét các báo cáo thường lệ của Thường trực HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận và quyết định các nội dung chuyên đề như: Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn 2050; Thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2016-2020; Báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng-chuyển giao (BT); Quy định hỗ trợ lãi suất vay vốn Quỹ đầu tư phát triển Bắc Ninh và các doanh nghiệp được vay vốn từ Quỹ; Quy định hỗ trợ khởi nghiệp; thông qua danh mục các dự án có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha, đất rừng dưới 20 ha và dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, cộng đồng trên địa bàn tỉnh... 

Theo chương trình, Kỳ họp sẽ diễn ra từ ngày 6 - 8/12/2017.

Nguồn: CTTĐT BN