Kết quả giải quyết TTHC trong quí I năm 2018 tại Trung tâm HCC tỉnh Bắc Ninh

26/04/2018 14:56 Số lượt xem: 156

Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh đã tiếp nhận 7.778 hồ sơ thủ tục hành chính. Kết quả đã xử lý, trả kết quả trước hạn và đúng hạn 7.693 hồ sơ (đạt tỷ lệ 98.91%)

Trong thời gian qua, cán bộ Trung tâm đã chủ động đổi mới cách thức hướng dẫn phục vụ người dân và doanh nghiệp khi đến giao dịch tại Trung tâm (hướng dẫn trực tiếp hoặc trả lời hỏi đáp qua điện thoại, trả lời phản hồi trên trang thông tin điện tử của Trung tâm). Theo ghi nhận của cán bộ Trung tâm thì đa số người dân và doanh nghiệp có ấn tượng rất tốt và hài lòng về thái độ phục vụ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Trung tâm.

Được sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo các sở, ngành và lãnh đạo Trung tâm Hành chính công tỉnh, đến nay tình hình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tập trung tại Trung tâm được quản lý chặt chẽ từ khâu tiếp nhận, xử lý đến trả kết quả. Do vậy,  trong quí I năm 2018 số hồ sơ trả kết quả sớm và đúng hạn đạt 98.91%, số còn lại là hồ sơ đang giải quyết. Số hồ sơ phải bổ sung ít, chiếm tỷ lệ 3%; công dân rút hồ sơ là 0,9% và 0,19% là hồ sơ phải trả lại.

Công dân đang thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và phục vụ tổ chức, người dân, doanh nghiệp ngày được tốt hơn; Trung tâm Hành chính công tỉnh tiếp tục rà soát sắp xếp lại đội ngũ công chức, viên chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả; luôn nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm phục vụ tổ chức, người dân, doanh nghiệp. Theo đó, yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính phải có thái độ đón tiếp khách hàng niềm nở, hướng dẫn, giải thích chu đáo, tận tình, giải quyết công việc nhanh chóng, đúng pháp luật; không để tình trạng tổ chức, người dân, doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần do hướng dẫn chưa cụ thể, khó thực hiện; không tự đặt thêm yêu cầu, quy định ngoài thủ tục hành chính được cơ quan có thẩm quyền công bố./.

 

TTHCC
Nguồn: TTHCC