Kết quả giải quyết thủ tục hành chính quý I năm 2020 tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

26/03/2020 09:43 Số lượt xem: 109

Quý I/2020, Trung tâm Hành chính công tỉnh trực tiếp hướng dẫn và tiếp nhận 20.992 hồ sơ TTHC, giải quyết được 18.441 hồ sơ đạt 87,85%, trong đó 100% hồ sơ giải quyết sớm và đúng hạn.

Công dân đến làm việc tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh

Thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị thường xuyên được cập nhật, niêm yết công khai, kịp thời khi có sửa đổi bổ sung, thay thế, cụ thể, 13 thủ tục hành chính mới được ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế 62 thủ tục và 10 thủ tục hành chính được hủy bỏ.

Để đẩy mạnh dịch vụ bưu chính công ích phục vụ công dân, doanh nghiệp. Trung tâm Hành chính công tỉnh đã có buổi làm việc cùng Bưu điện tỉnh nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, vận chuyển hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Quý I/2020 vận chuyển được 7997 gói hồ sơ từ Trung tâm về các đơn vị và ngược lại, đã thực hiện gửi 747 kết quả giải quyết cho công dân theo địa chỉ đăng ký.

Cùng với đó hệ thống tự động gửi 6531 tin nhắn thông báo kết quả giải quyết thủ tục hành chính đến tổ chức, cá nhân tham gia giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời Trung tâm tiếp nhận và giải đáp hơn 1000 câu hỏi liên quan đến thủ tục hành chính cho công dân, doanh nghiệp.

Trong thời gian tới Trung tâm Hành chính công tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ đem lại sự hài lòng cho công dân, doanh nghiệp.

MN