Hội nghị triển khai công tác thi đua, khen thưởng - Khối các cơ quan Văn hóa – Xã hội năm 2019

20/03/2019 09:59 Số lượt xem: 103

Ngày 18/03/2019, tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh, Khối thi đua các cơ quan tham mưu và quản lý Nhà nước về văn hóa – xã hội long trọng tổ chức Hội nghị để thảo luận kế hoạch thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2019. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Trọng Bình - Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh; đồng chí Phạm Đức Cường, Trưởng Khối thi đua khối các cơ quan văn hóa – xã hội năm 2019; cùng các đồng chí Lãnh đạo, chuyên viên đại diện cho 08 cơ quan, đơn vị trong Khối.

Hình ảnh Hội nghị triển khai

Khối thi đua các cơ quan tham mưu và quản lý Nhà nước về  văn hóa – xã hội gồm 08 đơn vị: Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động thương binh và Xã hội; Sở Văn hóa thể thao và Du lịch; Sở Y tế; Đài phát thanh – Truyền hình tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Ban Quản lý an toàn thực phẩm tỉnh; Trung tâm Hành chính công tỉnh. Hưởng ứng phong trào thi đua năm 2019 do UBND tỉnh phát động, Khối thi đua các cơ quan tham mưu và quản lý Nhà nước về  văn hóa – xã hội đã xây dựng các nội dung thi đua chung, đề ra các nội dung và chỉ tiêu giao ước thi đua cụ thể, nâng cao chất lượng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng; hưởng ứng và thực hiện tốt các phong trào thi đua do tỉnh phát động; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đực, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII, trọng tâm là ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Bình - Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Phó giám đốc Sở Nội vụ tỉnh biểu dương kết quả thi đua của Khối thi đua các cơ quan tham mưu và quản lý Nhà nước về  văn hóa – xã hội đã đạt được trong năm 2018. Đồng thời đề nghị thời gian tới, các đơn vị trong Khối phát huy các kết quả đã đạt được, bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh, các chỉ tiêu kế hoạch của UBND tỉnh đề ra, cụ thể hóa thành nhiệm vụ của đơn vị mình để hoàn thành tốt các nhiệm vụ của từng đơn vị trong Khối.

Hội nghị đã thông qua Kế hoạch công tác thi đua - khen thưởng; nội dung giao ước thi đua năm 2019 của Khối và tiến hành thảo luận để đóng góp vào bản Dự thảo. Các cơ quan đơn vị trong Khối thống nhất nội dung của Bản Kế hoạch, giao ước thi đua và tiến hành ký kết giao ước thi đua Khối các cơ quan tham mưu, tổng hợp năm 2019.

HCC