Hội nghị trao đổi kết quả hoạt động, kinh nghiệm quản lý Trung tâm hành chính công các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

25/11/2019 15:09 Số lượt xem: 156

Chiều ngày 22/11/2019, tại Trung tâm Hành chính công tỉnh đã diễn ra hội nghị trao đổi kết quả hoạt động, kinh nghiệm công tác quản lý Trung tâm hành chính công cấp huyện trên địa bàn tỉnh. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí: Nguyễn Văn Phúc - Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Đ/c Nguyễn Văn Phúc, giám đốc Trung tâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại hội nghị, đại diện của Trung tâm hành chính công của 08 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã thảo luận một số nội dung về triển khai nhiệm vụ năm 2019; quy trình giải quyết TTHC thống nhất giữa thuế và các đơn vị liên quan; Nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích, quy trình giải quyết TTHC... Đồng thời chỉ ra những khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ, tìm giải pháp tốt nhất để triển khai có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính.

Qua hội nghị, các Trung tâm hành chính công của 08 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh cũng đề xuất với Trung tâm Hành chính công tỉnh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các Trung tâm hành chính công cấp huyện hoàn thành các nhiệm vụ về công tác cải cách TTHC, tham mưu tốt việc thực hiện các chỉ số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích…

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phúc, Giám đốc Trung tâm hành chính công tỉnh yêu cầu các Trung tâm hành chính công cấp huyện sớm thực hiện việc thu phí bằng biên lai tự in, rà soát và triển khai thực hiện các thủ tục hành chính liên thông từ cấp xã đến cấp huyện và tỉnh, hỗ trợ các xã trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính để Bắc Ninh luôn nằm trong tốp đầu về cải cách hành chính và năng lực cạnh tranh.

Hcc