Hiệu quả hoạt động của mô hình “4 tại chỗ” trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc sở Kế hoạch và Đầu tư tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

03/12/2019 15:26 Số lượt xem: 117

Năm 2019, phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư đã đẩy mạnh việc triển khai thực hiện hiệu quả việc giải quyết thủ tục hành chính theo nguyên tắc 4 tại chỗ (tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả) tại Trung tâm. Qua đó, góp phần tăng cường tính công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân, doanh nghiệp giải quyết nhanh chóng, hiệu quả thủ tục hành chính.

Công dân thực hiện TTHC tại quầy SKHĐT

Ông Vũ Văn Cường, Phó Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư trao đổi: Với sự vào cuộc quyết liệt của lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, cũng như công tác phối hợp giữa Sở với Trung tâm Hành chính công (HCC) tỉnh và các đơn vị liên quan. Với thủ tục đăng ký kinh doanh được trực tiếp tiếp nhận, xử lý, thẩm định và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công (HCC) tỉnh, đã đem lại hiệu quả rõ rệt, khắc phục được những khó khăn, hạn chế trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) cho người dân, doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cử Phòng Đăng ký kinh doanh trực tiếp tiếp nhận thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và 01 cán bộ tiếp nhận lĩnh vực đăng ký đầu tư. Tất cả các thủ tục về đăng ký doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của Phòng Đăng ký kinh doanh đều được thực hiện “4 tại chỗ” tại trung tâm Hành chính công tỉnh đối với 56 thủ tục đăng ký doanh nghiệp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. Theo đó, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công dân, doanh nghiệp được tiếp nhận, xử lý và ra quyết định trả kết quả trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp sẽ được trực tiếp các cán bộ Phòng đăng ký kinh doanh tư vấn, thẩm định, xử lý và trình lãnh đạo Phòng trực tiếp ra quyết định tại Trung tâm. Việc thực hiện mô hình “4 tại chỗ” góp phần giảm bớt thời gian luân chuyển hồ sơ, việc tư vấn hướng dẫn doanh nghiệp được chính xác hơn, tránh sửa đổi, bổ sung hồ sơ nhiều lần.

Tính đến hết ngày 20/11/2019, trên địa bàn tỉnh có 16.506 doanh nghiệp với tổng số vốn điều lệ đăng ký là 241.047,651 tỷ đồng, trong đó có 1.351 doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với số vốn điều lệ đăng ký là 56.388,792 tỷ đồng và 3.245 đơn vị trực thuộc, cụ thể: 16.002 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng số vốn điều lệ đăng ký là 238.236,429 tỷ đồng, trong đó:Doanh nghiệp tư nhân 530 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký là 1.341,724 tỷ đồng; Công ty TNHH 1 thành viên: 8.620 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký là 89.506,476 tỷ đồng; Công ty TNHH 2 thành viên trở lên 4.481 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký là: 67.582,399 tỷ đồng; Công ty cổ phần 2.371 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký là 79.805, 830 tỷ đồng; 3.187 đơn vị trực thuộc đang hoạt động (Chi nhánh, Văn phòng đại diện và Địa điểm kinh doanh); 504 doanh nghiệp và 58 đơn vị trực thuộc đang tạm ngừng kinh doanh với tổng số vốn điều lệ đăng ký là 2.811,222 tỷ đồng.

Cùng với đó là việc cải cách rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính đối với một số thủ tục đăng ký doanh nghiệp đơn giản xuống còn 1 ngày làm việc (giảm 2 ngày so với quy định) đối với các thủ tục đăng ký doanh nghiệp đơn giải như: Thông báo mẫu dấu, thông báo thay đổi thông tin thuế, tài khoản ngân hàng, tạm ngừng, kinh doanh trước thời hạn, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp...

Ngoài ra, còn cung cấp dịch vụ hỗ trợ 5 trong 1: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp, Hỗ trợ làm dấu, mở tài khoản ngân hàng và Thông báo tài khoản ngân hàng lên Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia cho các doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đối với hồ sơ nộp trực tiếp và hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng hợp lệ.

Có thể khẳng định, mô hình “4 tại chỗ” ngoài việc góp phần thực hiện đơn giản hóa, thời gian hóa, tiết kiệm hóa đối với công tác đăng ký doanh nghiệp còn xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát quá trình giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo các hoạt động được thực hiện công khai, minh bạch, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực.

Hcc