Công ty Điện lực Bắc Ninh công bố các dịch vụ điện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

02/01/2018 22:32 Số lượt xem: 166
Sáng ngày 02/01/2018, công ty Điện lực Bắc Ninh chính thức công bố các dịch vụ điện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Lãnh đạo Trung tâm HCC tỉnh tặng hoa chúc mừng 

Với mục tiêu đưa các dịch vụ điện năng đến gần hơn, thuận tiện hơn với tất cả khách hàng sử dụng điện. Từ ngày 02/01/2018, Công ty Điện lực Bắc Ninh thực hiện tiếp nhận, giải quyết yêu cầu liên quan đến các dịch vụ điện cho khách hàng tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. Đồng thời, niêm yết quy trình, các loại dịch vụ điện tại Trung tâm và trên hệ thống website của Điện lực Bắc Ninh và trên trang dịch vụ công của tỉnh theo địa chỉ: dvc.bacninh.gov.vn. 
 
Các nhóm dịch vụ điện bao gồm: Nhóm các dịch vụ cung cấp điện mới (từ lưới điện hạ áp - 220/380V, lưới điện trung áp - 
cấp điện áp 6kV, 10kV, 15kV, 22kV, 35kV); Nhóm các dịch vụ trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán điện: Thay đổi công suất sử dụng điện/thay đổi loại công tơ 1 pha, 3 pha; thay đổi vị trí thiết bị đo đếm; thay đổi mục đích sử dụng điện; thay đổi định mức sử dụng điện; thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện; kiểm tra công tơ, thiết bị đo đếm khác; cấp điện trở lại khi khách hàng đã tạm ngừng sử dụng điện; thay đổi thông tin đã đăng ký; thay đổi hình thức thanh toán tiền điện; xử lý  mất điện; gia hạn và chấm dứt hợp đồng mua bán điện; Nhóm các dịch vụ hỗ trợ: tra cứu thông tin, tư vấn sử dụng điện, tư vấn thiết kế, xây dựng, nghiệm thu bảo trì, vận hành công trình điện và giải đáp thắc mắc kiến nghị của khách hàng.

Như vậy, tính đến nay tổng số Sở, ngành và cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh áp dụng giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh lên 21 cơ quan, đơn vị.

PD
Nguồn: TTHCC