95% hồ sơ được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết trước thời hạn

16/10/2018 16:23 Số lượt xem: 94
(BNP) - Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, trong 9 tháng đầu năm 2018, Sở đã tiếp nhận 2.121 hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) của công dân, doanh nghiệp, giải quyết được 2.047 hồ sơ, trong đó có 1.956 hồ sơ giải quyết trước thời hạn, chiếm hơn 95%.

Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thủ tục cho công dân tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Theo đó, lĩnh vực quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có số hồ sơ được tiếp nhận nhiều nhất, đạt 1.321 hồ sơ; lĩnh vực người có công là 725 hồ sơ; lĩnh vực quản lý dạy nghề là 15 hồ sơ. Các TTHC được công bố và niêm yết công khai tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, trụ sở Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và đăng tải trên Trang thông tin điện tử để các tổ chức, công dân tiếp cận dễ dàng.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện TTHC “4 tại chỗ”, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã đăng ký 05 TTHC có phát sinh hồ sơ giải quyết tại Trung tâm Hành chính công tỉnh gồm: Khai báo thiết bị, máy móc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; Thu hồi giấy phép lao động của người lao động nước ngoài; Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm; Gia hạn giấy phép dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm; Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở BTXH ngoài công lập.

Để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp, trong thời gian tới, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục cải cách mạnh mẽ và hiệu quả TTHC, đơn giản hóa và rút ngắn thời gian xử lý, nâng cao chất lượng giải quyết các TTHC; thực hiện nghiêm cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông hiện đại theo quy định.
T.P
Nguồn: www.bacninh.gov.vn