Đoàn công tác Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương thăm và trao đổi kinh nghiệm tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh

16/09/2019 10:14 Số lượt xem: 93

Sáng 13/9, Đoàn công tác của Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương có buổi trao đổi kinh nghiệm tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh

Đoàn công tác thăm Trung tâm Hành chính công tỉnh

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác có đồng chí Vũ Văn Hào, Phó giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh. Tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Văn Hào đã giới thiệu và trao đổi với đoàn công tác về mô hình hoạt động của Trung tâm: Trung tâm là cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, là đầu mối tập trung thực hiện việc tiếp nhận, hướng dẫn, giám sát, đôn đốc và trả kết quả việc giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức và cá nhân theo quy định. Bộ phận hỗ trợ, tư vấn trực tuyến về thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp  đi vào hoạt động tại trung tâm Hành chính công tỉnh, hệ thông đã vận hành và hoạt động có hiệu quả. Trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục TTHC được lập bản đồ, quy trình giải quyết tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, cấp huyện và Bộ phận một cửa cấp xã, cụ thể: 100% thủ tục của các sở, ngành thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công tỉnh; cấp huyện và Bộ phận một cửa cấp xã đã được lập bản đồ (gồm cấp tỉnh: 1.378 thủ tục; cấp huyện: 226 thủ tục; cấp xã: 78 thủ tục)….

Đến nay, 8/8 huyện, thị đều đang hoạt động theo mô hình trung tâm hành chính công và 126/126 xã phường thực hiện mô hình một cửa liên thông hiện đại đã góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp, qua đó tạo ra bước đột phá về công tác CCHC và hiện đại hóa nền hành chính.

Hcc