Đại hội Chi bộ Trung tâm Hành chính công tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

24/03/2020 10:16 Số lượt xem: 156

Ngày 20/3/2020, Chi bộ Trung tâm Hành chính công tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tới dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thanh Liêm, Phó Bí thư Thường trực, các đồng chí trong tổ công tác của Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cùng 12/12 đảng viên trong Chi bộ tham dự.

Các đồng chí trong tổ công tác của ĐUK Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh chúc mừng Đại hội

Nhiệm kỳ qua, Chi bộ Trung tâm đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, quốc phòng - an ninh đặc biệt trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Chi bộ đã lãnh đạo Trung tâm thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, qua đó được các cấp chính quyền biểu dương ghi nhận. Trong công tác chính trị, tư tưởng, việc triển khai học tập, quán triệt các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của cấp ủy cấp trênđến cán bộ, đảng viên trong cơ quan được khẳng định một cách rõ nét: Chi bộ thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong cơ quan, chỉ đạo 100% cán bộ, đảng viên cơ quan tham gia các buổi học tập, triển khai quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Triển khai cho 100% cán bộ, đảng viên đăng ký cam kết, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng thiết thực hơn, đã trở thành việc làm thường xuyên, liên tục của mỗi đồng chí cán bộ, đảng viên, tạo sức lan tỏa và đi vào thực chất; đã có tác động tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị.Chi bộ quán triệt thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ sinh hoạt đảng được duy trì có nền nếp, từng bước đổi mới về nội dung sinh hoạt; tỷ lệ đảng viên dự các kỳ sinh hoạt hàng tháng cao, không có đảng viên vắng 3 kỳ sinh hoạt trong năm. Trong sinh hoạt đảng, đã từng bước bảo đảm được tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu; đẩy mạnh công tác tự phê bình và phê bình.

Trong nhiệm kỳ, 100% đảng viên được đánh giá, xếp loại hàng năm đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó mỗi năm có từ 15% đến 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;kết nạp 02 đảng viên, đạt 100% chỉ tiêu Đại hội đề ra; chuyển đảng chính thức cho 01 đảng viên; tiếp nhận 04 đảng viên từ các chi, đảng bộ khác đến bảo đảm kịp thời, đúng quy định. Đã đề nghị phát thẻ đảng cho 03 đảng viên. Công tác quản lý hồ sơ đảng viên và công tác đảng vụ được thực hiện đúng quy định.

Nhiệm kỳ tới, Chi bộ phấn đấu thực hiện và hoàn thành tốt một số nội dung chính:

Kết quả giải quyết TTHC đạt 100%, trong đó: tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và sớm hạn đạt 99% trở lên;tỷ lệ hồ sơ phải bổ sung, trả lại chiếm dưới 0,05%; Mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện đạt từ 98% trở lên. 100% đảng viên được học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng; sau học tập 100% đảng viên viết thu hoạch thể hiện nhận thức của cá nhân.Hàng năm, Chi bộ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong đó có từ 10%-20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Kết nạp từ 2 đến 3 đảng viên mới.

Sau 01 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc Đại hội đã thành công tốt đẹp; Đại hội đã Bầu ra Ban chấp hành Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 03 đồng chí với tỷ lệ phiếu bầu tuyệt đối. Đồng chí: Nguyễn Văn Phúc Bí thư Chi bộ khóa I tái cử chức danh Bí thư Chi bộ khóa II. Các đồng chí: Vũ Văn Hào, Trần Quang Tú trúng cử Ban chấp hành Chi ủy khóa II, đồng chí Vũ Văn Hào được bầu giữ chức Phó Bí thư Chi bộ khóa II. Đại hội đã bầu 01 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đại biểu thực hiện bầu cử BCH Chi ủy khóa II, nhiệm kỳ 2020-2025

Đồng chí Nguyễn Văn Phúc tái cử chức danh Bí thư Chi bộ khóa II, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên trong Chi bộ tiếp tục phát huy truyền thống của Chi bộ đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Chi bộ đã đề ra.Với sự quan tâm sâu sắc, sự lãnh chỉ đạo kịp thờicủa Chi bộ đối với hoạt động của Trung tâm, toàn thể cán bộ đảng viên trong Chi bộ, công chức, viên chức người lao động Trung tâm tin tưởng và hy vọng thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ Đại hội đã đề ra đưa Trung tâm ngày càng phát triển vững mạnh.

PBD