HƯỚNG DẪN THỦ TỤC NỘP LỆ PHÍ TRƯỚC PHƯƠNG TIỆN

Xe mới

Thành phần hồ sơ

Ô tô  

   Chứng minh thư nhân dân ( bản phô tô )

   Hóa đơn mua xe ( bản gốc )

   Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng đối với xe sản xuất trong nước hoặc Tờ khai nguồn gốc xe nhập khẩu với xe nhập khẩu

    Phiếu kiểm tra an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường

Xe máy

    Chứng minh thư nhân dân ( bản phô tô )

    Hóa đơn mua xe ( bản gốc )

    Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng đối với xe sản xuất trong nước hoặc Tờ khai nguồn gốc xe nhập khẩu với xe nhập khẩu

 

 

Xe cũ

Thành phần hồ sơ

Ô tô

   Chứng minh thư nhân dân của 2 bên mua bán ( bản phô tô )

   Hợp đồng mua bán ( bản phô tô và bản gốc )

   Đăng ký đăng kiểm ( bản phô tô và bản gốc )

Xe máy

   Chứng minh thư nhân dân ( bản phô tô )

   Giấy sang tên cho tặng xe

   Đăng ký xe ( phô tô và bản gốc )

 

 

 

TTHCC TTHCC