Tên cơ quan, đơn vị

Tên Cán bộ tiếp nhận

Điện thoại / Email

Ban quản lý các khu

Công nghiệp

 

Nguyễn Thị Ngân Hằng

 

 0901 586 063

nganhang432@gmail.com

Công an tỉnh

Trần Thị Thùy Anh

0985 108 008

thuyanhbn84@gmail.com

Sở Công Thương

 

Nguyễn Thị Giang

0975 636 256

giangnguyenctbn@gmail.com

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Nguyễn Duy Hà

Nguyễn Văn Trường

0975 308 868

duyhakhdt@gmail.com

0976 534 199

nvtruong.skhdt@gmail.com

Sở Nông nghiệp & PTNT

 Đoàn Văn Duyến

                   0977 227 888

     duyenthuyloibn@gmail.com

Sở Ngoại vụ

          

   Phan Thị Mai

 

Sở Nội vụ

 

Lê Đăng Chính

Nguyễn Thị Ngọc Mai

 

ldchinh.snv@bacninh.gov.vn

 

0946 714 098

ntnmai.snv@bacninh.gov.vn

Sở Khoa học & Công nghệ

             Nguyễn Thị Phúc

0975 184 034

phuckhbn@gmail.com

Sở Lao động TB&XH

Trịnh Thị Hà

0967 814 618

trinhhaldtbxh@gmail.com

Sở Tư pháp

Bùi Thị Thúy Hằng

0982 569 728

bthang.stp@bacninh.gov.vn

Sở Thông tin & Truyền thông

Ngô Quang Phát

0966 645 868

bkaphat@gmail.com

Sở Giao thông vận tải

Trịnh Thị Vân Anh

0912 842 469

vananhsgtvt@gmail.com

Sở Văn Hóa

Ngô Thị Hà

0913 950 026

 

Sở Xây Dựng

Nguyễn Thị Hiên

0943 059 968

caoductuan123@gmail.com

Sở Y tế

Đặng Đình Hiến

0912 588 488

bshien0503@gmail.com

                  Sở Tài Chính                                                                                                    Nguyễn Thị Trang                                                                                     

               0982084483            nttrang.stc@bacninh.gov.vn                                 

Sở Tài nguyên và Môi trường

Nguyễn Thị Huệ

 Nguyễn Xuân Lĩnh

0915744495

0976381364

Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Hoa 0912394999

 

 
TTHCC TTHCC