Giới thiệu Giới thiệu

Chuyên mục Chuyên mục

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện

Trung tâm HCC cấp Huyện/Thị Trung tâm HCC cấp Huyện/Thị

Chiều ngày 10/8/2018, thực hiện Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Chi bộ Trung tâm Hành chính công tỉnh đã long trọng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng Nguyễn Thị Thảo.