Truy cập nội dung luôn

Giới thiệu Giới thiệu

Chuyên mục Chuyên mục

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện

Trung tâm HCC cấp Huyện/Thị Trung tâm HCC cấp Huyện/Thị

SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN LÀ MỤC TIÊU PHỤC VỤ CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC | TỔNG ĐÀI TƯ VẤN - GIẢI ĐÁP VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: 088 91 90 555 |

Công khai minh bạch quá trình giải quyết thủ tục hành chính được Trung tâm Hành chính công tỉnh (Trung tâm) triển khai và thực hiện ngay từ khi đi vào hoạt động. Gần đây nhất Trung tâm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm công khai, minh bạch kết quả, quá trình giải quyết thủ tục hành chính trên zalo.

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5850

Đã truy cập : 43676798