Truy cập nội dung luôn

Giới thiệu Giới thiệu

Chuyên mục Chuyên mục

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện

Trung tâm HCC cấp Huyện/Thị Trung tâm HCC cấp Huyện/Thị

SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN LÀ MỤC TIÊU PHỤC VỤ CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC | TỔNG ĐÀI TƯ VẤN - GIẢI ĐÁP VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: 088 91 90 555 |

Hạn chế đi lại, tiếp xúc để tránh lây lan dịch bệnh trong cộng đồng là yêu cầu của Chính phủ đối với mọi người dân trong thời gian thực hiện cách ly xã hội từ ngày 01/04 đến  ngày 15/04.

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5036

Đã truy cập : 43594416