Giới thiệu Giới thiệu

Chuyên mục Chuyên mục

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện

Trung tâm HCC cấp Huyện/Thị Trung tâm HCC cấp Huyện/Thị

Sáng ngày 19 – 4, tại phiên họp thường kỳ của UBND tỉnh tháng 4/2018 đồng chí Nguyễn Văn Phúc, giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh đã trình bày dự thảo đề án và tờ trình về việc sửa đổi bổ sung một số điều Quy chế phối hợp trong giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công tỉnh.