Truy cập nội dung luôn

Giới thiệu Giới thiệu

Chuyên mục Chuyên mục

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện

Trung tâm HCC cấp Huyện/Thị Trung tâm HCC cấp Huyện/Thị

SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN LÀ MỤC TIÊU PHỤC VỤ CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC | TỔNG ĐÀI TƯ VẤN - GIẢI ĐÁP VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: 088 91 90 555 |

Ngày 30/6 Đoàn kiểm tra của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước do đồng chí Đỗ Văn Thuận - Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước làm Trưởng đoàn về kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2020 tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6928

Đã truy cập : 43712380