Giới thiệu Giới thiệu

Chuyên mục Chuyên mục

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện

Trung tâm HCC cấp Huyện/Thị Trung tâm HCC cấp Huyện/Thị

Trong 02 này 27,28/1/2018, Trung tâm Hành chính công tỉnh phối hợp với  UBND thành phố Bắc Ninh tổ chức lớp đào tạo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng sử dụng phần mềm “Một cửa điện tử” cho lãnh đạo UBND và toàn thể cán bộ công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 19 xã, phường trên địa bàn. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Phúc giám đốc Trung tâm hành chính công tỉnh, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo UBND thành phố.