Truy cập nội dung luôn

Giới thiệu Giới thiệu

Chuyên mục Chuyên mục

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện

Trung tâm HCC cấp Huyện/Thị Trung tâm HCC cấp Huyện/Thị

SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN LÀ MỤC TIÊU PHỤC VỤ CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC | TỔNG ĐÀI TƯ VẤN - GIẢI ĐÁP VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: 088 91 90 555 |

Trong thời gian qua, thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương.Với tư duy tích cực đổi mới,việc đổi mới hệ thống chính trị và xây dựng nền Hành chính hiện đại đã được Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đột phá chiến lược.Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo, tiên phong đã được áp dụng thực hiện đem lại hiệu quả thiết thực. Trong đó, việc triển khai xây dựng Đề án Thành lập Trung tâm Hành chính công là một điển hình.

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6537

Đã truy cập : 43748906