Giới thiệu Giới thiệu

Chuyên mục Chuyên mục

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện

Trung tâm HCC cấp Huyện/Thị Trung tâm HCC cấp Huyện/Thị

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2374

Đã truy cập : 42986816

Đó là chia sẻ của ông Trần Văn Anh, Giám đốc Trung tâm Hành chính công huyện Yên Phong về hiệu quả hoạt động của Trung tâm trong thời gian qua.